Manuele Therapie


Wat is manuele therapie?

De manueel therapeut werkt specifiek met zijn/haar handen om de gewrichten, spieren en zenuwen beter in hun bewegelijkheid te laten functioneren. Daarnaast is er aandacht om houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast.

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Met deze gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut goed in staat om je klachten te beoordelen. Daarmee doet hij een gerichte behandeling op de mogelijk onderliggende oorzaken van de klachten.

Kosten

Manuele therapie zit voor personen tot 18 jaar in het basispakket van de zorgverzekering. Boven de 18 jaar is een aanvullende verzekering nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Vraag hiernaar bij uw verzekeringsmaatschappij.

Intake: snel duidelijkheid

Tijdens het eerste contact is er een screening om te bekijken of er een indicatie is voor verder onderzoek en behandeling. Verder gaan bij de afspraken vraaggesprek, lichamelijk onderzoek en behandeling hand in hand met elkaar. In het gesprek stelt de manueel therapeut vragen over uw klachten; bijvoorbeeld hoe ze ontstaan en wanneer ze toenemen of verminderen. Verder volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueel therapeut de houding en bewegingen beoordeelt en de gewrichten onderzoekt. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaken van de klachten kunnen zitten. Samen met de patiënt beslist de manueel therapeut of manuele therapie zinvol is. Is dat niet het geval, dan bespreekt de manueel therapeut met de patiënt een aanpak voor de verdere behandeling. Zo heeft U dus meteen na de eerste afspraak duidelijkheid over het vervolg.

De behandeling

De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

De Therapeut (Fred Smedes) is een master opgeleide manueel therapeut. Hiermee is hij op de hoogte van de laatste inzichten en wetenschappelijke achtergronden van de huidige fysio en manueel therapie. Hijzelf heeft meerdere keren nationaal en internationaal gepubliceerd over het vak.

Aangesloten bij: