Fysiotherapie


Uw fysiotherapeut adviseert u en begeleidt u bij klachten van onder andere spieren en gewrichten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld: oefeningen, massage en apparatuur.

Introductie
Fysiotherapie wordt al eeuwen toegepast. Bijvoorbeeld in de vorm Fysiotherapie van oefeningen of massage. Een fysiotherapeut adviseert, begeleidt of behandelt bij stoorni ssen in houding en/of bewegen. Dat kan zijn bij blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld. De klachten waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen, zijn zeer uitéénlopend: pijn, krachtsvermindering, ademhalingsproblemen, zwellingen en beperkingen in de beweging. De aandoeningen kunnen bijvoorbeeld zijn ontstaan tijdens het sporten, het uitoefenen van werkzaamheden of door veroudering. De fysiotherapie heeft zich als paramedisch beroep sterk ontwikkeld. Voor een deel heeft dit te maken met de strenge basiseisen die aan een fysiotherapeut worden gesteld. Zo is de opleiding tot therapeut een vierjarige dagopleiding aan een Hoge School voor Gezondheidszorg (HBO). Ook de beroepsorganisaties van fysiotherapeuten bewaken voortdurend de kwaliteit. Mede dankzij hun inspanningen bestaan er nu gedragsregels voor fysiotherapeuten, klachtenprocedures voor patiënten, na- en bijscholingsprogramma's en kennisuitwisselingsprojecten. De fysiotherapie investeert al jaren in professionaliteit en verbetering van de dienstverlening. Die ontwikkeling is nog steeds in volle gang.

De behandeling
Jaarlijks brengen ongeveer 2 miljoen mensen een bezoek aan de fysiotherapeut. De fysiotherapeut oefent zijn beroep uit in een praktijk, bij mensen thuis of in een zorginstelling, zoals een ziekenhuis, revalidatiecentrum, bejaardentehuis of verpleegtehuis. Een behandeling van een fysiotherapeut duurt ongeveer een half uur. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht en de ernst ervan. Naast de behandeling van klachten besteedt de fysiotherapeut ook aandacht en zorg aan het voorkomen dat patiënten nog eens met dezelfde problemen worden geconfronteerd. Dit preventieve karakter van de fysiotherapie is een middel om de kosten van de gezondheidszorg te beperken.

Verwijzing
Het is mogelijk om bij ons in behandeling te komen zonder verwijzing van huisarts of specialist. Bij een eerste contact vind een screening plaats om te kijken of uw klachten met fysiotherapie behandeld kunnen worden of dat u toch eerst uw huisarts moet raadplegen. Als u via huisarts of specialist onder behandeling komt heeft u altijd een verwijzing nodig. Bij beëindiging van de therapie stuurt de fysiotherapeut meestal een brief naar de verwijzer met een verslag van het verloop en het resultaat van de behandeling. Ook bevat de brief een advies over eventuele vervolgbehandeling. In alle fasen van de therapie wordt u betrokken bij de stand van zaken en het vervolg. Samen met de fysiotherapeut werkt u aan het herstel van uw gezondheid. Ieder met een eigen verantwoordelijkheid, maar met hetzelfde doel: beter worden.

Vergoeding
Er zijn wettelijk vastgestelde tarieven voor fysiotherapie. De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door particuliere verzekeraars en ziekenfondsen. Uw verzekeraar of ziekenfonds kan u hierover verder informeren.

Meer informatie
Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF)

Aangesloten bij: