Goed verzekerd?


Ligt u wakker van uw rug of van de vergoedingen voor fysiotherapie?

Jaarlijks gaan ongeveer 3 miljoen mensen naar de fysiotherapeut. Kortweg kan worden gesteld dat fysiotherapie beperkt wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Een goede aanvullende verzekering, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen, is daarom aan te raden! Een passende aanvullende verzekering Fysiotherapie binnen de wettelijk verplichte Basisverzekering. Bij de dekking voor fysiotherapie in de basisverzekering wordt onderscheid gemaakt tussen jongeren tot 18 jaar en volwassenen. Het is dus goed mogelijk dat u fysiotherapie nodig hebt voor een aandoening en dat die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Uw persoonlijke situatie kan ook per jaar verschillen. Wij raden u dus aan een passende aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen. Het kan immers makkelijk gebeuren dat u onverwacht een beroep moet doen op de hulp van de fysiotherapeut. Bijvoorbeeld bij sportblessures of na een ongelukje. Maar ook als u bijvoorbeeld reuma hebt. De behandelingen van deze aandoening worden helemaal niet vergoed uit de basisverzekering.

Volwassenen

Uit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed. Bij aandoeningen met een chronische indicatie waarvoor veel fysiotherapie nodig is, kunnen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering m.u.v. looptraining deze worden vanaf de eerste behandeling vergoed uit de basis verzekering. Klik hier om te zien om welke aandoeningen het gaat. Hierbij is een verwijzing altijd noodzakelijk.

Kinderen en jongeren (tot 18 jaar)

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt als basisregel dat de eerste 9 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen als de eerste 9 behandelingen nog niet het gewenste resultaat hebben. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basiszorgverzekering worden gedekt. Voor bepaalde aandoeningen geldt echter dat mogelijk alle behandelingen worden vergoed.

Bekijk uw polis zorgvuldig

Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Bekijk uw zorgpolis daarom goed. Is uw huidige polis ontoereikend, dan kunt u voor 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen. De verzekeraars hebben voor de basisverzekering een acceptatieplicht, maar voor een aanvullende verzekering geldt dit niet. Het kan zijn dat u een medische verklaring moet invullen. Houd hier rekening mee, want dit kan extra tijd kosten. Bekijk hier een overzicht van vergoedingen fysiotherapie. Een aantal zorgverzekeraars biedt polissen waarin fysiotherapie uitgebreid is opgenomen.

Eigen risico

Bij de basisverzekering is sprake van een verplicht eigen risico. Dat betekent dat, als u in het nieuwe jaar zorgkosten (met uitzondering van huisartsen- zorg, verloskundige- en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en de griepprik voor risico groepen) maakt die onder de basisverzekering vallen, u eerst het eigenrisico bedrag zelf moet betalen. Daarna worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed. Het verplichte eigen risico bedraagt op dit moment 385 euro. Meer informatie op de website kiesbeter.nl. Fysiotherapie uit de aanvullende verzekering valt niet onder het eigen risico.

Algemene informatie

Controle verzekeringsgegevens en identificatie

Wij zijn verplicht om uw identiteitsbewijs te controleren en de gegevens te noteren. Wilt u een geldig rijbewijs, identiteitskaart of paspoort meenemen ? Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens en uw privacy om. Wij controleren ook uw verzekeringsgegevens en doen ons best om samen met u uit te zoeken hoeveel behandelingen worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van waar u bent verzekerd, welke aanvullende verzekering u hebt en voor welke klacht u komt. Wanneer de behandeling niet wordt vergoed, ontvangt u een nota. Wij adviseren u om uw polisvoorwaarden goed te lezen. Verzekeraars kunnen jaarlijks de voorwaarden en vergoedingen wijzigen.

U kunt ook informatie vinden op www.defysiotherapeut.com. Wij doen ons uiterste best om u goed voor te lichten, maar u bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van behandelingen die niet worden vergoed. Wij hanteren de betalingsvoorwaarden van onze beroepsvereniging, de KNGF.

Wanneer u nog vragen hebt, beantwoorden wij die graag.

Aangesloten bij: